ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
Home News Activities Otop Board Travel Contact

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

          องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน และรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมุ่งหวัง เผยแพร่ข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในชุมชนสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงสินค้าภายในตำบลให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในตำบล Tell

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

สป. : 032 -206380
ส่วนการศึกษา : 032 -206382
อปพร. : 032 206383
FAX : 032 206381
Email : contact@taopoon.org
สายตรงถึงนายกอบต.เตาปูน

ภาพกิจกรรม

นักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระไปทัศนศึกษา
นักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระไปทัศนศึกษา
นักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระไปทัศนศึกษา
นักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระไปทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม

บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ (2557)

จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ (56)

บรรยายเกี่ยวกับอัลบั้มนี้...

  • จัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการ สถ.
  • ประกาศงาน

สินค้าชุมชน / OTOP

สถานที่สำคัญ

ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
120 ปี กระทรวงมหาดไทย