ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
Home News Activities Otop Board Travel Contact

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

          องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน และรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมุ่งหวัง เผยแพร่ข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในชุมชนสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงสินค้าภายในตำบลให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในตำบล Tell

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

สป. : 032 -206380
ส่วนการศึกษา : 032 -206382
อปพร. : 032 206383
FAX : 032 206381
Email : contact@taopoon.org
สายตรงถึงนายกอบต.เตาปูน

ภาพกิจกรรม

นักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระไปทัศนศึกษา
นักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระไปทัศนศึกษา
นักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระไปทัศนศึกษา
นักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระไปทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม

พานักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระไปทัศนศึกษา(57)

บรรยายเกี่ยวกับอัลบั้มนี้...

ปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพ

บรรยายเกี่ยวกับอัลบั้มนี้...

  • กระดานช่าวประชาสัมพันธ์

25/12/2560การชำระภาษีประจำปี

20/10/2560การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายผู้ปฎิบัติงาน เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ๒) ชุดที่ 1

01/10/2560คำสั่งมอบหมายอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

03/09/2560ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์ วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

21/08/2560รายชื่อผู้มีสิทธิ์และเงื่อนไขในการสรรหาและเืืลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

18/08/2560สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 2)

13/08/2560สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 1)

17/07/2560หนังสือเสียงตามสาย อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงานจ้าง

27/06/2560ขั้นตอนการขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.เตาปูน

18/06/2560หนังสือเสียงตามสาย อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้างได้

23/04/2560รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

  • จัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการ สถ.

สินค้าชุมชน / OTOP

สถานที่สำคัญ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
120 ปี กระทรวงมหาดไทย