ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
Home News Activities Otop Board Travel Contact

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

          องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน และรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมุ่งหวัง เผยแพร่ข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในชุมชนสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงสินค้าภายในตำบลให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในตำบล Tell

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

สป. : 032 -206380
ส่วนการศึกษา : 032 -206382
อปพร. : 032 206383
FAX : 032 206381
Email : contact@taopoon.org
สายตรงถึงนายกอบต.เตาปูน

ภาพกิจกรรม

ถวายต้นเทียนเข้าพรรษา 56
ถวายต้นเทียนเข้าพรรษา 56
ถวายต้นเทียน
ถวายต้นเทียน
ถวายต้นเทียน 3
ถวายต้นเทียน 3
งานวันผู้สูงอายุ (56)
งานวันผู้สูงอายุ (56)
งานวันผู้สูงอายุ (56)
งานวันผู้สูงอายุ (56)
งานวันผู้สูงอายุ
งานวันผู้สูงอายุ

ภาพกิจกรรม

พานักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระไปทัศนศึกษา(57)

บรรยายเกี่ยวกับอัลบั้มนี้...

  • กระดานช่าวประชาสัมพันธ์

25/12/2559การชำระภาษีประจำปี

01/10/2559คำสั่งมอบหมายอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

27/06/2559ขั้นตอนการขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.เตาปูน

20/10/2558การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายผู้ปฎิบัติงาน เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ๒) ชุดที่ 1

03/09/2558ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์ วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

18/08/2558สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 2)

13/08/2558สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 1)

21/08/2557รายชื่อผู้มีสิทธิ์และเงื่อนไขในการสรรหาและเืืลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

17/07/2557หนังสือเสียงตามสาย อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงานจ้าง

18/06/2557หนังสือเสียงตามสาย อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้างได้

23/04/2557รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

  • จัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการ สถ.

สินค้าชุมชน / OTOP

สถานที่สำคัญ

ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
120 ปี กระทรวงมหาดไทย