ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
Home News Activities Otop Board Travel Contact

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

          องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน และรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมุ่งหวัง เผยแพร่ข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในชุมชนสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงสินค้าภายในตำบลให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในตำบล Tell

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

สป. : 032 -206380
ส่วนการศึกษา : 032 -206382
อปพร. : 032 206383
FAX : 032 206381
Email : contact@taopoon.org
สายตรงถึงนายกอบต.เตาปูน

ภาพกิจกรรม

งานวันผู้สูงอายุ (56)
งานวันผู้สูงอายุ (56)
งานวันผู้สูงอายุ
งานวันผู้สูงอายุ
ตรวจสุขภาพ​และให้ความ​รู้ผู้พิกา​ร(56)
ตรวจสุขภาพ​และให้ความ​รู้ผู้พิกา​ร(56)
ตรวจสุขภาพ​และให้ความ​รู้ผู้พิกา​ร (56)
ตรวจสุขภาพ​และให้ความ​รู้ผู้พิกา​ร (56)
ตรวจสุขภาพ​และให้ความ​รู้ผู้พิกา​ร(56)
ตรวจสุขภาพ​และให้ความ​รู้ผู้พิกา​ร(56)
  • จัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการ สถ.
  • ประกาศงาน

สินค้าชุมชน / OTOP

สถานที่สำคัญ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน
120 ปี กระทรวงมหาดไทย